Op avontuur in Senegal/ Holidays in Senegal!

Zin om eens midden in de mooie natuur van Senegal te verblijven? Dat kan!

Verblijf op onze farm voor een onvergetelijke vakantie, terwijl je op die manier onze projecten steunt.

Dit is welteverstaan een avontuurlijke reis voor mensen die iets buitengewoon willen beleven.

Would you like to stay in the middle of the beautiful nature in Senegal?

Stay on our farm for an unforgettable holiday, and in the meanwhile support our projects.

This is indeed an adventurous journey for people who want to experience something extraordinary.

Prijzen en Praktisch/

Prices and practical

Er is geen betere manier om de cultuur van Senegal te ervaren. Maak kennis met vele families in de kleinste dorpjes. Bezoek het mangrove woud van 65.000 ha. met z’n ontelbare rivieren en eilandjes, en zo’n 350 vogelsoorten. Een paradijs voor vogelspotters en natuurliefhebbers!

There is no better way to experience the culture of Senegal. Meet many families in the smallest villages. Visit the 65,000 ha mangrove forest. with its countless rivers and islands, and about 350 bird species. A paradise for bird watchers and nature lovers!

Bekijk hieronder wat er nog allemaal te beleven valt.

Check out what else there is to experience below

De ecofarm

De farm heeft een ecologische tuin van één hectare met inheemse groenten en fruitbomen. De maaltijden worden zoveel mogelijk uit deze permacultuur bereid.

The farm has an ecological garden of one hectare with native vegetables and fruit trees. The meals are prepared as much as possible from this permaculture.

We hebben momenteel 2 gast verblijven. Met uitzicht op de mangrove en te tuin.

We currently have 2 guest houses. Overlooking the mangrove and the garden.

Maaltijden nemen we samen op het terras, het is altijd mooi weer.

We take meals together on the terrace, the weather is always nice.

Belevenissen

experiences

Een bezoek van een halve of hele dag aan een lokale familie is een aanrader om het leven in Senegal echt te leren kennen. Ervaar de gastvrijheid, breng met hen de dag door, maak samen met hen de maaltijd klaar, eet met hen met de handen uit één pot, en bezoek hun dorp.
Het bedrag van de maaltijd die Sandicoly Ecofarm op die manier uitspaart gaat integraal naar de bezochte familie.

A half or full day visit to a local family is highly recommended to really get to know life in Senegal. Experience the hospitality, spend the day with them, prepare the meal with them, eat with them from one pot and visit their village.
The amount of the meal that Sandicoly Ecofarm saves in this way goes in full to the visited family.

 • Vaar met de “pirogue”, een lange smalle kano, naar les “îles aux coquillages”, eilanden die van schelpen ontstaan zijn. Bezoek er de vogelslaapplaats waar duizenden vogels overnachten, van kleine ijsvogels tot reuzachtige pelikanen. Je kan desgewenst bij de pirogue overnachten.
 • Sail with the "pirogue", a long narrow canoe, to the "shell island", islands made of shells. Visit the bird roost where thousands of birds spend the night, from small kingfishers to giant pelicans. You can stay overnight at the pirogue if you wish.
  
  
 • Mensen die graag een lijntje uitwerpen kunnen vissen in de mangrove, een waar visparadijs waar meer dan 100 soorten zitten. Of vis op open zee op barracuda.
 • People who like to cast a line can fish in the mangrove, a true fishing paradise with more than 100 species. Or fish for barracuda in the open sea.
 • Vaar met de pirogue naar Sipo, een eiland met een 100-tal inwoners die leven van het eiland en het omringende water. Bezoek er Fatou Mané, de koningin van Sipo, een hartelijke vrouw die 98 jaar oud en van koninklijken bloede zou zijn. Vervolg je tocht naar het beschermd eiland Bamboung.
 • Sail with the pirogue to Sipo, an island with about 100 inhabitants who live off the island and the surrounding water. Visit Fatou Mané, the queen of Sipo, a warm-hearted woman who is said to be 98 years old and of royal blood. Continue your tour to the protected island of Bamboung.
 • Ga vogelspotten met een lokale gids. Ontdek zonnevogels, zeearenden, reuzenreigers, de Senegalese papegaai, en meer. Zie List of birds of Senegal – Wikipedia (in het Engels).
 • Go birdwatching with a local guide. Spot sunbirds, sea eagles, giant herons, the Senegalese parrot, and more. See List of birds of Senegal - Wikipedia (in English).
 • Ontdek het Fathala Wildlife Reserve, een wildpark van 6.000 ha dat per jeep en onder begeleiding van een gids bezocht kan worden.
 • Discover the Fathala Wildlife Reserve, a 6,000 ha game reserve that can be visited by jeep and accompanied by a guide.
 • Bezoek de markt van Touba Mouride, een lokale markt waar niet enkel goederen en voedsel verhandeld worden, maar ook een groot aantal dieren.
 • Visit the market of Touba Mouride, a local market where not only goods and food are traded, but also a large number of animals.

Daarnaast kan je elke dag gratis genieten van, of meewerken aan onze tuin, koken met Kene, hyena’s, apen, en ontelbare vogels spotten, of wandelen met de rugzak en voldoende water. Je kan dagelijks zwemmen in de mangrove zonder chloor of andere producten, maar met natuurlijk zeewater dat goed is voor de huid. Op ons terrein wordt gezorgd voor spelletjes voor de kids en bezoek van lokale muzikanten.

In addition, you can enjoy every day for free, or participate in our garden, cook with Kene, spot hyenas, monkeys, and countless birds, or walk with a backpack and plenty of water. You can swim daily in the mangrove without chlorine or other products, but with natural seawater that is good for the skin. Games for the kids and visits from local musicians are provided on our site.

Bij aankomst helpen we je graag je vakantie en uitstappen te plannen.

Upon arrival, we are happy to help you plan your holiday and excursions.

Klimaat

De mooiste periode van het jaar is ongetwijfeld het regenseizoen dat begint in juli en aanhoudt tot in oktober. Na een lange periode van droogte begint alles opnieuw te leven. Je kan werkelijk zien hoe bomen en planten heropleven. Aan de horizon verschijnt na enkele dagen regen een groen tapijt van gras. In deze periode van overdaad aan voedsel maken dieren en vogels zich klaar om aan een nieuwe kroost te beginnen. Ook voor de mensen begint een nieuw seizoen van planten, oogsten en inkomsten voor de rest van het jaar.

Maar met een constante hoge vochtigheidsgraad is dit tegelijk de zwaarste periode voor het lichaam. Mensen die voor het eerst in Afrika verblijven en liever fietsen of wandelen dan in een luie stoel liggen, stellen een bezoek misschien beter uit tot november. Dan koelt het ’s nachts af tot 15° Celsius en wordt het voormiddag niet veel warmer dan 25°.

Vanaf februari stijgt de temperatuur en begint de droge periode die weer duurt tot juli. In deze periode komen zandstormen voor. Temperaturen van 30° C en meer zijn draaglijk omwille van de aangename vochtigheid en goede luchtkwaliteit.

climate

The most beautiful period of the year is undoubtedly the rainy season, which starts in July and lasts until October. After a long period of drought, everything starts to come to life again. You can actually see how trees and plants are reviving. After a few days of rain, a green carpet of grass appears on the horizon. During this period of food overload, animals and birds prepare to start a new offspring. For the people, too, a new season of planting, harvesting and income begins for the rest of the year.

But with a constant high humidity level, this is also the most difficult period for the body. First-time visitors to Africa who prefer cycling or walking rather than lounging around may want to postpone a visit until November. Then it cools down to 15° Celsius at night and it doesn't get much warmer than 25° in the morning.

From February the temperature rises and the dry period begins, which lasts again until July. Sandstorms occur during this period. Temperatures of 30°C and more are bearable due to the pleasant humidity and good air quality.
Wij spreken engels frans en wolof voor de senegalees!
We speak english french and wolof for the senegalese!

Ontdek hier prijzen en praktische tips.

Discover prices and practical tips here.

Facebook